Datavolwassenheid: meer winst met één waarheid

1
2918

Organisaties beschikken over een schat aan gegevens, maar deze inzetten voor het genereren van meer omzet en meer winst, is niet eenvoudig. Aandacht voor master data management helpt om datavolwassenheid te realiseren en stelt organisaties in staat de schat op te graven die ze zelf gecreëerd hebben.

Goede datakwaliteit

Wanneer je als organisatie beschikt over de juiste data, krijgt je goede inzichten en kun je betere beslissingen nemen. Datakwaliteit houdt in dat de data correct, actueel en toegankelijk zijn. Verder is het belangrijk dat er uniforme definities worden gehanteerd. Master data management zorgt voor beschikbaarheid van de juiste data voor iedereen.

Naar een hoger master data management niveau

Datavolwassenheid ontwikkelen door het master data management te verhogen, vergt een balans tussen centraal en decentraal eigenaarschap van gegevens. Dit is bovendien een politiek vraagstuk. Want wie in het bezit is van de data, heeft de macht. Nadenken over de inrichting van een goede data governance vraagt veel aandacht en kan daarom het beste belegd worden bij een chief data officer. Dit stelt organisaties in staat om hun gegevens optimaal te gebruiken. Denk bijvoorbeeld ook aan het inzetten van artificial intelligence of het ontwikkelen van digital twins. Het stelt organisatie in staat om echt data gedreven te werken.

Aan de slag met datavolwassenheid

Wanneer je als organisatie meer uit data wilt gaan halen door data volwassen te worden, is het zaak eerst een goed beeld te krijgen van de huidige datakwaliteit en het ambitieniveau vast te stellen. Het optimum in data volwassenheid voor de organisatie kun je bepalen door de vragen te stellen en te prioriteren:

  • Wat wil ik met een hogere datakwaliteit bereiken?
  • Welke data helpen de omzet/de winst te vergroten?
  • Welke data helpen de kosten te verlagen?

De grootste uitdaging voor datavolwassenheid

De grootste uitdaging voor het ontwikkelen van datavolwassenheid is de juiste keuzes maken voor de lange termijn. De aangestelde data officer moet de langetermijnvisie van de organisatie vertalen in het gewenste ambitieniveau, de juiste balans tussen centraal en decentraal, de inrichting en de implementatie van data volwassenheid en dit vormgeven in een meerjarenplan voor het verhogen van het master data management. Dat maakt het lastig. Een goed begin is simpelweg de vragen te stellen: Wat is nu belangrijk? Wat is over 12 maanden belangrijk? En wat over 36 maanden?

Tip! Integreer master data management

Maak master data management een integraal onderdeel van de IT-strategie en enterprise architecture van de organisatie.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here